jueves, 26 de julio de 2012

POZI (Posar)

1. Preni kaj konservi specialan teniĝon, por esti desegnata, fotografata: /Tomar y conservar una postura especial, para ser dibujada, fotografiada:
  • Vi estas tre bela kaj povus pozi por artisto. / Eres muy bella y podrías posar para un artista.
  • Mi fotis la geamikojn, pozantajn apud belega lago. /Fotografié a los amigos, posando junto a un bellísimo lago.
  • Konservu la pozon unu minuton! / ¡Conserva la postura un minuto!
  • Ĉu oni multe pagas por pozado? / ¿Se paga mucho por posar?
  • Li estas pozisto, kiu profesie pozas antaŭ artistoj. /Él es un modelo, que posa profesionalmente delante de artistas.
2. Alpreni, pli-malpli konscie, tian teniĝon, kiu povas impresi la homojn: /Tomar, más o menos conscientemente, una pose que puede impresionar a las personas:
  • Li ĉiam volas pozi kiel spritulo. /Él siempre quiere posar como ingenioso.
  • Ŝia pozo estis senmova. /Su pose era inmóvil.

No hay comentarios.: