lunes, 23 de julio de 2012

PROFETO (Profeta)

1. Homo, kiu deklaras sin inspirita de iu dio kaj rivelas ties mesaĝojn: /Hombre que se declara inspirado por algún dios y revela sus mensajes:
  • Oni diras, ke Mohameto estis profeto. /Se dice que Mahoma fue un profeta.
  • Neniu estas profeto en sia urbeto. /Nadie es profeta en su tierra.
  • Ŝi estis fama profetino. /Ella era una famosa profetisa.
  • Mi ne kredas je tiu profetaĵo. /No creo en esa profesía.
2. Homo, kiu pretendas kapablon antaŭdiri estontaĵojn: /Hombre que pretende tener la capacidad de predecir hechos futuros:
  • La profeto diris, ke venas malbona tempo. /El profeta dijo que viene un tiempo malo.
  • Vera kiel vorto de profeto. /Verdadero como palabra de profeta.
  • Multaj venis por aŭskulti lian profetan parolon. /Muchos vienen para escuchar su palabra profética.
  • Ili profetas malveraĵojn. /Ellos profetizan falsedades.

No hay comentarios.: