jueves, 26 de julio de 2012

PREDIKI (Predicar)

1. Parole komuniki al publiko sciojn religiajn: /Comunicar de palabra al público conocimientos religiosos:
  • La pastro predikos en Esperanto. /El sacerdote predicará en Esperanto.
  • Kontraŭ peko prediku, sed pekinton pardonu. /Predica contra el pecado, pero perdona al que ha pecado.
  • Eĉ kontraŭ pastra prediko troviĝas kritiko. /Hasta en contra de la prédica sacerdotal se encuentra crítica.
2. Insiste rekomendi tion, kion oni kredas vera, bona: /Recomendar insistentemente lo que se cree verdadero, bueno:
  • Esperantismo predikas amon. /El esperantismo predica el amor.
  • Ne prediku knabino al via patrino. /No predique una muchacha a su madre.
  • Gepatroj, jam tedis al mi viaj predikoj! / ¡Padres, ya me aburrieron sus prédicas!

No hay comentarios.: