miércoles, 25 de julio de 2012

PRESTIĜO (Prestigio)

Imponeco, influo, akirita per antauxaj agoj, atingitaj rezultoj kaj simile: /Prestancia, influencia, adquirida por acciones anteriores, resultados alcanzados y similarmente:
  • Li komencis aktori kaj baldaŭ akiris prestiĝon en kino. /Él comenzó a actuar, y pronto adquirió prestigio en el cine.
  • Hodiaŭ ni tagmanĝis en prestiĝa restoracio. /Hoy almorcé en un prestigioso restorán.
  • La urbo prestiĝas pro belaj lokoj kaj agrabla klimato. /La ciudad es prestigiosa por sus bellos lugares y agradable clima.

No hay comentarios.: