martes, 17 de enero de 2012

ĴETI (Lanzar, echar)

1. Rapide aŭ vivege formovi de si tra la aero: /Alejar de sí rápida o vivamente a través del aire:
 • La infano ĵetis al mi la pilkon kaj mi reĵetis ĝin. /El niño me lanzó la pelota y yo la volví a lanzar.
 • El kanto oni vortojn ne elĵetas. /No se arrojan palabras de una canción.
 • Per unu sxtono oni du ĵetojn ne faras. /No se hacen dos lanzamientos con una piedra.
 • Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas. /No teniendo, se pide; recibiendo, se lanza.
 • La patrino surĵetis la littukon sur la infanon. /La madre echó la sábana sobre el niño.
 • Estas via vico rulĵeti la kubetojn. /Es tu turno de lanzar los dados.
2. Rapide aŭ senzorge surmeti: /Vestirse rápida y descuidadamente:
 • Li ĵetis la palton sur la ŝultrojn. /Él echó el gabán sobre los hombros.
3. Rapide aŭ vive direkti korpoparton al iu flanko: /Dirigir rápida o vivamente parte del cuerpo a un lado:
 • Ŝi ĵetis okulojn sur mian ringon. /Ella echó los ojos sobre mi anillo.
 • Ili ĵetis sin sur min. /Ellos se lanzaron sobre mí.
 • La patro ĵetiĝadis en sia lito pro malsano. /El padre se lanzaba en su lecho por enfermedad.
 • Tio ĵetiĝas al la okuloj (estas tute evidenta). /Eso salta a la vista (es totalmente evidente)
4. Malmilde, vivege puŝi aŭ peli: /Ruda, vivamente empujar o acuciar:
 • Li ĵetis min teren. /Él me lanzó a tierra.
 • La maro ĵetadis altajn ondojn. /El mar lanzaba altas olas.
 • Vi estas elĵetaĵo de la homaro! /¡Eres un expulsado de la humanidad!
5. Vivege aŭ subite eligi el si: /Apartar de sí viva o súbitamente:
 • La fajrujo ĵetis vivan flamon. /El fogón lanzó una viva llama.
6. Subite estigi ian senton ĉe iu, aŭ meti iun en ian sentostaton: /Provocar súbitamente algún sentimiento en alguien, o poner a alguien en algún estado de sentimiento:
 • Vi ĵetis min en ĝojon! /¡Me lanzaste a la alegría!
 • Li superĵetis ilin per insultoj. /Él lanzó una gran cantidad de insultos a ellos.

No hay comentarios.: