sábado, 21 de enero de 2012

JURO (Derecho, leyes)

Tuto de devigaj reguloj (normoj) kun sankcioj, ordigantaj la rilatojn inter homoj kaj homkolektivoj, kaj difinantaj iliajn rajtojn kaj devojn: /Todo lo de la reglas obligatorias (normas) con sanciones, que ordenan las relaciones entre las personas y colectividades humanas, y que definen sus derechos y deberes:
  • Mi studas internacian juron. /Yo estudio derecho internacional.
  • En jura rilato via edzo estas la posedanto de la domo. /En una relación jurídica, su marido es el propietario de la casa.
  • Eble unue ni iru al la juristo por ke li rigardu la kontrakton. /Tal vez vamos primero al abogado para que vea el contrato.
  • Kutimjuro (kutima juro) estas juro, bazita sur tradiciaj kutimoj, ne sur skribitaj legxoj. /El derecho consuetudinario es el derecho basado en las costumbres tradicionales, no sobre leyes escritas.
  • Kvankam mi ne spertas pri laborjuro, mi scias, ke estroj ne rajtas tiel agi. /Aunque no soy experto en leyes laborales, sé que los empleadores no tienen derecho de actuar así.

No hay comentarios.: