sábado, 28 de enero de 2012

KONKRETA (Concreto)

Esprimanta realaĵon; perceptebla per la sensoj: /Que expresa realidad; perceptible por los sentidos:
  • Ĉu vi povas doni konkretan ekzemplon? /¿Puedes dar ejemplos concretos?
  • Kiel konkrete mi povas helpi al vi? /¿Cómo puedo ayudarte concretamente?
  • Iam tio ŝajnis revo, sed nun tio fariĝis konkretaĵo. /Alguna vez eso parecía un sueño, pero ahora eso se concretó.
  • Mi ankoraŭ devas konkretigi mian ideon. /Todavía debo concretar mi idea.
  • Esperantaj kunvenoj kaj kongresoj estas la plej klara konkretigo de Esperantismo. /Las reuniones y congresos de Esperanto son la más clara concreción del Esperantismo.
  • Nia revo konkretiĝis en bela libro. /Nuestro sueño se concretó en un bello libro.
  • Viaj planoj estas tre malkonkretaj. /Tus planes son muy irreales.

No hay comentarios.: