jueves, 8 de diciembre de 2011

AVANTAĜO (Ventaja)

Tio, kio donas ian superecon, pli grandan profiton, aŭ enhavas pli grandan utilon, oportunon: /Aquello que da alguna superioridad, una ganancia más grande, o contiene una utilidad más grande, oportunidad:

· La sola avantaĝo estas, ke neniu nin ĝenos dum tiu tempo. /La única ventaja es que nadie nos molestará durante ese tiempo.

· La nova sistemo havas kelkajn avantaĝojn. /El nuevo sistema tiene algunas ventajas.

· Ili proponis al ni avantaĝajn kondiĉojn. /Ellos nos propusieron condiciones ventajosas.

· Tiu medikamento estas avantaĝe anstataŭita de iu nova. /Ese medicamento está reemplazado ventajosamente por uno nuevo.

· Malgraŭ la malavantaĝo, kiun spertas parolantoj de nelatinidaj lingvoj, Esperanto estas la plej facila internacia lingvo. /A pesar de la desventaja que experimentan los hablantes de lenguas no latinas, Esperanto es la más fácil lengua internacional.

No hay comentarios.: