jueves, 8 de diciembre de 2011

AŬTORITATO (Autoridad)

1. Psika povo, influo, bazita sur la respekto, kiun iu akiris per fidindaj ecoj, saĝo, virtoj kaj tiel plu: /Poder síquico, influencia, basada sobre el respeto, que alguien adquirió por cualidades dignas de fe, sabiduría, virtud, etc.:

· Pro sia kompetenteco li havas grandan aŭtoritaton super siaj kolegoj. /Por su competencia, él tiene una gran autoridad sobre sus colegas.

· Nur tre aŭtoritata institucio povos prezenti por ni garantion. /Sólo una institución muy autoritaria podrá presentar una garantía para nosotros.

· Mia patro tiutempe estis la plej granda aŭtoritatulo en fako de historio. /En ese tiempo mi padre era la más grande autoridad en el departamento de historia.

· Tiuj personoj havas nenian aŭtoritatecon por mi. /Esas personas no tienen ninguna autoridad para mí.

2. Povo, rajtigita postuli obeadon: /Poder, autorizado para exigir obediencia:

· Kreinte la fundamenton de Esperanto, Zamenhof deprenis de si tutan aŭtoritaton. /Al crear el fundamento de Esperanto, Zamenhof quitó de sí toda autoridad.

· Nenion povas fari nia senaŭtoritata registaro. /Nuestro gobierno sin autoridad no puede hacer nada.

3. Tiuj, kiuj disponas aŭtoritaton: /Quienes disponen de autoridad:

· La universitataj aŭtoritatoj kontraŭas la reformon. /Las autoridades universitarias construyen la reforma.

No hay comentarios.: