viernes, 9 de diciembre de 2011

BLASFEMI (Blasfemar)

1. Direkti malrespektajn kaj ofendajn vortojn al Dio, diaĵo, religio aŭ pli ĝenerale al ĉio konsiderata plej respektinda; paroli malrespekte kaj ofende pri tiaj aferoj: /Dirigir palabras irrespetuosas y ofensivas a Dios, obra de Dios, religión o más generalmente a todo lo que se considera más digno de respeto; hablar irrespetuosa y ofensivamente de tales asuntos:

· Ne blasfemu kontraŭ Dio. /No blasfemes contra Dios.

· Mi estis surprizita pri liaj blasfemaj kaj malĉastaj paroloj. /Yo estaba sorprendido por sus blasfemias y palabras impuras.

· Mi esperas, ke oni pardonos mian blasfemon. /Espero que se perdonará mi blasfemia.

· Tiu fiera blasfemulo agas kun kolero kaj malboneco. /Ese blasfemo orgulloso actúa con cólera y maldad.

2. Insulte malbeni: /Maldecir de modo insultante:

· Li estis nervoza kaj blasfemis kontraŭ tiu ulo per koleraj vortoj. /Él estaba nervioso y blasfemó contra ese individuo con palabras iracundas.

No hay comentarios.: