jueves, 8 de diciembre de 2011

AVARA (Avaro)

1. Pasie dezirema kolekti riĉaĵojn kaj domaĝanta ilin elspezi: /Apasionadamente inclinado al deseo de coleccionar riquezas y temeroso de gastarlas:

· Vi estas tro avara kaj ne kapablas ĝui la vivon. /Eres demasiado avaro e incapaz de disfrutar la vida.

· Patroj avaras, infanoj malŝparas. /Padres avaros, niños despilfarradores.

· Malavarulo kaj porko estas bonaj post la morto. /El generoso y el puerco son buenos después de la muerte.

2. Tro ŝparema pri io: /Demasiado ahorrativo de algo:

· Ŝi estas avara je helpo. /Ella es avara de ayuda.

· Mi neniam avaras karesojn al miaj infanoj. /Nunca soy avaro de caricias a mis niños.

· Li ĉiam avare disdonis sukeron. /Él siempre reparte avaramente el azúcar.

· Avarulo pagas duoble. /El avaro paga doble.

· La Centra Oficejo estis fondita dank' al la malavareco de Javal kaj Sebert. /La Oficina Central fue fundada gracias a la generosidad de Javal y Sebert.

No hay comentarios.: