jueves, 8 de diciembre de 2011

AVERTI (Advertir, avisar)

1. Antaŭsciigi kaj atentigi iun pri io, kun ordinare negativa valoro: /Hacer saber por anticipado y hacer que alguien esté atento a algo, ordinariamente con un valor negativo:

· Gepatroj avertis min ne esperi monon pro miaj malbonaj agoj. /Mis padres me advirtieron que no espere dinero por mis malas acciones.

· Ŝi komencis averte krii. /Ella comenzó a gritar para advertir.

2. Antaŭsciigi kaj atentigi iun pri minacanta danĝero aŭ malbono: /Hacer saber por anticipado y hacer que alguien esté atento a un amenazante peligro o un mal:

· Mi vin avertas, ke virino en tia stato estas kapabla je ĉio. /Te advierto que una mujer en ese estado es capaz de todo.

· Kiu minacas, tiu avertas. /Quien amenaza, advierte.

· Ni forgesas averton, ni memoras la sperton. /Olvidamos la advertencia, recordamos la experiencia.

· Oni starigis avertan tabulon, kiu savos homojn kontraŭ enfalo en la kavon. /Se erigió un tablero de aviso para proteger a las personas contra una caída en la cavidad.

3. Malkonsili, deadmoni iun de io: /Desaconsejar, instigar a alguien para que no haga algo:

· Mi avertis ŝin, ke ŝi ne venu. /Le advertí a ella que no venga.

· Li al mi donis averton ne fari tion. /Él me dio una advertencia de que no haga eso.

No hay comentarios.: