jueves, 8 de diciembre de 2011

BATALI (Batallar, combatir)

1. Peni fizike venki, atakante aŭ defendante: /Esforzarse por vencer físicamente, atacando o defendiendo:

· Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu. /Mientras los hermanos batallan, el extranjero no envaina.

· Post la fino de l' batalo estas multe da kuraĝuloj. /Después de la batalla hay muchos valientes.

· Brava batalanto kontraŭ plado bolanta. /Un bravo combatiente contra un plato hirviendo.

· Vi tenis vin kiel brava batalisto! /¡Te mantenías como un bravo combatiente!

· Infanoj, ĉesu interbatali! /¡Niños, dejen de combatir entre ustedes!

· Miaj kunbatalantoj perdis siajn batalilojn kaj mortis en tiu batalejo. /Mis camaradas de batalla perdieron su batallón y murieron en ese campo de batalla.

2. Peni forigi danĝeron, superi kontraŭaĵon: /Tratar de alejar un peligro, superar una contrariedad.

· Ni batalis kontraŭ diversaj malfacilaĵoj. /Batallamos contra diversas dificultades.

· Bataladi kontraŭ la sorto. /Una batalla contra el destino.

· La malsano forlasis ŝin, eble pro tio, ke ŝi estis tre batalema. /La enfermedad la abandonó, tal vez por eso ella es tan batalladora.

· Li provis kontraŭbatali la korpan doloron. /Él trató de combatir contra el dolor corporal.

3. Ataki aŭ defendi per spiritaj armiloj: /Atacar o defender por medio de armas espirituales:

· Kontraŭ peko batalu, sed pekanton ne tuŝu. /Combate contra el pecado, pero no toques al pecador.

· Nia batalado estis pure politika. /Nuestra batalla es netamente política.

· Li estis senlaca probatalanto por Esperanto. /Él fue un incansable combatiente a favor del Esperanto.

No hay comentarios.: