jueves, 3 de mayo de 2012

ŜELO (Corteza, cáscara, piel, casco)

1. Ekstera tavolo de la trunko, branĉoj kaj radikoj de arboj kaj arbustoj: /Estrato exterior del tronco, ramas y raíces de árboles y arbustos:
 • Ili prigratis siajn nomojn en la ŝelon de la saliko. /Ellos grabaron sus nombres en la corteza del sauce.
 • La arbo senŝeliĝis. /El árbol se descascaró.
2. Ekstera tavolo aŭ membrano de frukto aŭ de semo: /Estrato exterior o membrana de un fruto o de una semilla:
 • Laŭ nuksaj ŝeloj eblas diveni, ke en ĉi tiu arbo loĝas sciuro. /Por las cáscaras de nueces, es posible adivinar que en este árbol vive una ardilla.
 • Sur la tablo kuŝis telero kun enŝele kuiritaj terpomoj. /Sobre la mesa yacía un plato con papas cocidas sin cáscara.
 • Mi preferas senŝeligi terpomojn per senŝeligilo ol per simpla tranĉilo. /Prefiero pelar las papas con un pelador que con un simple cuchillo.
3. Ekstera kalkeca krusteto, entenanta ovon: /Costrita calcárea exterior, que contiene un huevo:
 • Li ĵus elrampis el la ova ŝelo (estas juna kaj sensperta). /Él acaba de salir de la cáscara del huevo (es joven e inexperto).
 • La kokido jam elŝeliĝis. /El pollo ya salió de la cáscara.
4. Ĉio, kio kovras simile al ŝelo de frukto aŭ ovo: /Todo lo que cubre similarmente a la cáscara de una fruta o de un huevo:
 • La muso trovis ŝelon de fromaĝo. /El ratón encontró una cáscara de queso.
 • Sur la boligita lakto aperis ŝeleto. /Sobre la leche hervida apareció una cascarita.
 • Dum la konstruado ŝelaĵisto muntis ŝelaĵojn por betono. /Durante la construcción, un albañil montó entramados para hormigón.
 • Estas malfacile elŝeligi la veron el tiuj raportoj. /Es difícil extraer la verdad de esos informes.
5. La tuta korpo de ŝipo aŭ flugboato tia, kia ĝi aperas ekstere: /El cuerpo total de un barco o hidroavión, aquel que aparece exteriormente:
 • La ŝelo de ŝipo estas konstruata sur framo el reloj, sur kiuj estas fiksitaj tabuloj aŭ lamenoj. /El casco de un barco se construye sobre una armazón de raíles, sobre la que se fijan tablas o láminas.

No hay comentarios.: