miércoles, 2 de mayo de 2012

ŜIRMI (Proteger, resguardar)

1. Evitigi materian difekton, intermetiĝante inter tiu difektokaŭxzo kaj la koncerna persono aŭ objekto: /Evitar un daño material, interponiéndose entre la causa de ese daño y la persona u objeto concerniente:
  • La ombrelo ŝirmis nin de la pluvo. /El paraguas nos protegió de la lluvia.
  • Sub la ŝirmo de la domo kreskas belaj floroj. /Bajo el resguardo de la casa crecen bellas flores.
  • Ni sidis sub la arbo, kiu etendis sian ŝirman foliaron. /Nos sentamos bajo el árbol, que extendía su follaje protector.
  • Ni trovis bonan ŝirmejon sub la arbo. /Encontramos un buen resguardo bajo el árbol.
2. Evitigi materian difekton, intermetante ion inter tiu difektokaŭzo kaj la koncerna persono aŭ objekto: /Evitar un daño mate-rial, interponiendo algo entre la causa del daño y la persona u objeto concerniente:
  • Ŝirmu viajn okulojn kontraŭ la lumo! /¡Protege tus ojos de la luz!
  • Mallevante la brakon, li malŝirmis sin kontraŭ la pugno de la kontraŭulo. /Al bajar el brazo, él se desprotegió del puño del opositor.
3. Gardi, protekti: /Guardar, proteger:
  • La polico sukcesis ŝirmi ilin. /La policía tuvo éxito en protegerlos.
  • En Esperanto ni vidas la plej bonan ŝirmilon, por gardi la naciajn lingvojn de konstanta difektiĝado. /En Esperanto vemos el mejor escudo para resguardar las lenguas nacionales de un constante desgaste.
  • Mi edukos miajn infanojn tiel, ke ili estu ŝirmataj kontraŭ la superstiĉoj. /Educaré a mis hijos de tal manera que estén protegidos de la superstición.

No hay comentarios.: