jueves, 17 de mayo de 2012

TAŬZI (Cribar, sacudir)

1. Malordigi, tirskuante aŭ ĉifante: /Desordenar, sacudiendo o estrujando:
  • La vento taŭzis miajn harojn. /El viento desordenó mis cabellos.
  • Mi devas ordigi miajn distaŭzitajn harojn. /Debo arreglar mis cabellos desordenados.
2. Malmilde trakti per skuado aŭ tirado: /Tratar con dureza sacudiendo o tirando:
  • La policistoj taŭzis la kaptitan ŝteliston. /Los policías sacudieron al ladrón capturado.
  • Li forkuris kun mieno, taŭzita de teruro. /Él huyó con el semblante sacudido de terror.
  • Mi taŭzetis la infanon - tiel mi provis ridigi lin. /Le di una pequeña sacudida al niño – así traté de hacerlo reír.
  • Ŝi ekridis kaj ŝiaj trajtoj taŭziĝis. /Ella comenzó a reír y sus rasgos se sacudieron.

No hay comentarios.: