domingo, 12 de agosto de 2012

SEKA (Seco)


1. Enhavanta neniom aŭ malmulton da akvo: /Que no tiene nada, o tiene poco agua:
·   La vetero estas seka (sen pluvo) hodiaŭ. /Hoy el tiempo está seco (sin lluvia).
·   Farunon tenu en sekeco. / Mantiene la harina en lugar seco.
·   Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero. /Esperar en la tierra hasta que se seque el río.
·   La tero estis malseka post longa pluvo. /La tierra está mojada después de una larga lluvia.
·   Vi malsekigis miajn vestojn! / ¡Mojaste mis ropas!
2. Perdinta sian naturan akvon pro elvaporigxo: /Que ha perdido su agua natural por evaporación:
·   Ĉu vi forgesis akvumi la florojn? La folioj estas tute sekaj. / ¿Olvidaste regar las flores? Las hojas están totalmente secas.
·   Rosino estas sekigita vinbero. /La pasa es una uva seca.
·   Mia forto elsekiĝis. /Mi fuerza se secó.
·   En via hotela ĉambro vi trovos harsekigilon. /En tu habitación del hotel encontrarás un secador de pelo.
3. Ne mildigita de ingredienco, gustigaĵo kaj simile: /No suavizado por ingrediente, condimento y similarmente:
·   Ĉi tiu manĝaĵo estas tro seka. /Esta comida está demasiado seca.
·   Seka panpeco, sed en libereco. /Un pedazo de pan seco, pero en libertad.
4. Ne akompanata de ia komentario, ornamo, agrabligaĵo: /No acompañado de comentario, ornamento, agrado:
·   Tio estas nur sekaj faktoj. /Esos sólo son hechos secos.
5. Senkompata, nesimpatia, sensenta, malvarma: /Sin compasión, antipático, insensible, frío:
·   Li respondis al ili per seka tono. /Él les respondió con un tono seco.
·   "Vi nepre devas iri!" diris ŝi mallonge kaj seke. / “¡Debes ir sin falta!”, dijo ella breve y secamente.
6. Nedaŭranta kaj sensonora: /No durable e insonoro:
·   "Ĉu via tuso estas seka aŭ ne?" demandis kuracisto. / ¿Su tos es seca o no?”, preguntó el médico.
7. Enhavanta maksimume 2 g da acido kaj maksimume 9 g da restsukero litre (se paroli pri vino): /Que contiene un máximo de 2 g de ácido, y máximo 9 g de concho de azúcar por litro (si se habla de vino):
·   Mi ne ŝatas trinki sekan vinon. /No me gusta beber vino seco.
·   Ŝi aĉetis tre sekegan (plej sekan) vinon. /Ella compró el vino más seco.
·   Tie ni trinkis tre bongustan duonsekan vinon. /Allí bebimos un vino medio seco exquisito.

No hay comentarios.: