miércoles, 15 de agosto de 2012

TRAKTI (Tratar)

1. Diskuti pri la kondiĉoj de iu afero por finveni al interkonsento:/Discutir por las condiciones de algún asunto, para llegar finalmente a un consentimiento mutuo:
  • La firmaoj traktis negocon. /Las firmas trataron un negocio.
  • Ni jam pritraktis vendon. /Nosotros ya tratamos sobre la venta.
  • Ni devas reciproke intertrakti. /Nosotros debemos negociar recíprocamente.
2. Tia- aŭ alimaniere agi, konduti kontraŭ iu aŭ io: /Actuar de esa o de otra manera, obrar contra alguien o algo:
  • Ŝi afable traktis la gaston. /Ella amablemente trató el gasto.
  • Mi ĉiam traktadis vin kiel mian propran infanon! / ¡Siempre te he tratado como a mi propio hijo
3. Metode esplori, disvolvi kaj klarigi temon: /Explorar metódicamente, desarrollar y aclarar un tema:
  • La aŭtoro en tiu libro traktas tre gravan problemon. /El autor, en ese libro, trata de un problema muy importante.
  • La traktado de tiu problemo estas sufiĉe detala. /El tratado de ese problema está suficientemente detallado.
  • Mi tralegis ĉiujn liajn traktajxojn (verkojn, en kiuj oni traktas demandon). /Yo leí todos sus tratados (obras en que se trata sobre una pregunta).
4. Modifi per fizika aŭ psika rimedo: /Modificar por medio de un remedio físico o sicológico:
  • Kuracistoj traktis malsanulon per antibiotikoj. /Los médicos trataron al enfermo con antibióticos.

No hay comentarios.: