viernes, 30 de diciembre de 2011

FORĜI (Forjar)

1. Prilabori feron (aŭ alian metalon) per fajro kaj martelo: /Trabajar el hierro (u otro metal) mediante fuego y martillo:
  • Li venis al la forĝejo por ke oni forĝu al li la glavon. /Él vino a la herrería para que le forjaran la espada.
  • Forĝu feron dum ĝi estas varmega. /Forja el fierro mientras está muy caliente.
  • Iam li estis forĝisto, sed nun ne plu okupiĝas pri forĝado. /Una vez él era herrero, pero ahora ya no se ocupa del forjado.
  • Fero estas malmola forĝebla metalo. /El hierro es un metal duro posible de forjar.
  • Avo subforĝis la ĉevalon. /El abuelo herró al caballo.
2. Elfari per propra penado: /Producir por propio esfuerzo:
  • Ĉiu kreas sian forton, ĉiu forĝas sian sorton. /Cada uno crea su fuerza, cada uno forja su suerte.
  • Malfacila malsano alforĝis lin al la lito. /Una enfermedad difícil lo confinó al lecho.
  • Mi restis kvazaŭ alforĝita sur la loko pro surprizo. /Quedé casi pegado en el lugar por la sorpresa.

No hay comentarios.: