domingo, 25 de diciembre de 2011

FUMO (Humo)

1. Gasa produkto, miksaĵo de gaso, akva vaporo kaj subtilaj solidaj substancoj, grizeta aŭ nigreta, pli aŭ malpli densa, leviĝanta el brulanta korpo: / Producto gaseoso, mezcla de gas, vapor de agua y sutiles sustancias sólidas, grises o negras, más o menos densa, que se alza de un cuerpo ardiendo
 • Ne ekzistas fumo sen fajro. /No existe humo sin fuego. 
 • Estas malpermesite fumi ĉi tie, bonvolu iri al la fumejo. /Está prohibido fumar aquí, ir a la sala de fumar, por favor. 
 • Mia avo laboras en fumaĵejo. Tie oni fumaĵas / fumumas fiŝojn. /Mi abuelo trabaja en un ahumadero. Allí se ahúma –se ahúma pescado. 
 • Kuracisto malrekomendis al mi manĝi fumaĵojn. / El médico me recomendó no comer productos ahumados. 
 • Kiun lokon vi deziras: ĉu por fumantoj aŭ nefumantoj? /¿Qué lugar desea, para fumadores o no fumadores? 
 • Post longaj jaroj da kvieto la vulkano rekomencis fumiĝi. / Tras largos años de quietud, el volcán recomenzó a humear. 
 • Ni foriru de ĉi tiu fumplena drinkejo. / Salgamos de este bar lleno de humo.
2. Tiu sama produkto el kelkaj substancoj, donanta sensoplaĉan odoron: /Ese mismo producto de algunas substancias que proporcionan un olor placentero a los sentidos: 
 • Mi ŝatas fumon de la incenso / odorfumo. /Me gusta el humo del incienso /humo oloroso. 
 • Ni ĝuis fume brulantan incenson. /Nosotros disfrutamos el humo que da el incienso ardiendo. 
3. Tiu sama produkto, uzata kiel simbolo de ardanta kolero: /Ese mismo producto, usado como símbolo de cólera ardiente: 
 • La drako koleriĝis kaj leviĝis fumo el lia nazo kaj fajro el lia buŝo. / El dragón se encolerizó y lanzó humo de su nariz, y fuego de su hocico.  
4. Tiu sama produkto, rigardata kiel simbolo de io momente foriĝanta: / Ese mismo producto, mirado como símbolo de algo que se va en un momento:
 • Gloro estas nur fumo. / La gloria es sólo humo.

No hay comentarios.: