sábado, 18 de febrero de 2012

NACIO (Nación)

1. Popolo, akirinta konscion pri si mem kiel aparta socia komunumo pro komunaj karakterizaĵoj, rezultantajde historiaj procezoj; tiuj karakterizaĵoj estas tre diversaj laŭ la kazoj (ekonomiaj interesoj, lingvo, religio, vivmaniero), sed la ĉefa estas komuna teritorio kun emo al politika memstareco: /Pueblo que ha adquirido consciencia de sí mismo como una comunidad social separada, por características comunes, resultantes de procesos históricos; esas características son muy diversas según los casos (intereses económicos, lengua, religión, manera de vivir), pero la principal es un territorio común con interés en la independencia política:
 • Kutime nacio havas teritorian bazon. /Una nación suele tener una base territorial.
 • La libro estas tradukita al dek naciaj lingvoj. /El libro está traducido en diez lenguas nacionales.
 • La ambasadoro konsilis al ĉiuj siaj nacianoj forlasi la landon. /El embajador aconsejó a todos sus connacionales abandonar el país.
 • Antaŭ la milito tiu subetno ankoraŭ ne pretendis je nacieco. /Antes de la guerra esa sub etnia todavía no pretendía la nacionalidad.
 • Mi aĉetis nacilingvan vortaron. /Compré un diccionario de la lengua nacional.
 • Estus danĝere internaciigi tiun konflikton. /Sería peligro hacer internacional ese conflicto.
 • Multaj miaj samnacianoj mortis en tiu milito. /Muchos de mis compatriotas murieron en esa guerra.
 • Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) uzas Esperanton por atingi siajn celojn. /La Asociación Mundial Sin Nacionalidad SAT) usa Esperanto para alcanzar sus objetivos.
 • "Sennaciulo" estas la monata gazeto de SAT. /”Sin nacionalidad” es la revista mensual de SAT.
2. Jura persono, konsistanta el la tuto de la individuoj regataj de unu sama konstitucio, kaj distingita disde ili: /Persona legal que consiste en la totalidad de los individuos regidos por una misma constitución, y distinguida de ellos:
 • La interesoj de la nacio ofte kontraŭas tiujn de la individuoj. /Los intereses de la nación, a menudo están en contra de los de los individuos.
3. Regno: /Nación, Estado:
 • Unuiĝintaj Nacioj (UN) estas internacia monda organizaĵo, kiu celas solvi interŝtatajn konfliktojn. /Las Naciones Unidas (UN) es una organización internacional mundial, cuya misión es resolver conflictos interestatuales.

No hay comentarios.: