sábado, 18 de febrero de 2012

ORIGINALO (Original)

Primitiva manuskripto, kontraste kun ties kopio(j), aŭ verko kontraste kun ties imitaĵoj, tradukoj kaj ceteraj: /Manuscrito primitivo, en contraste con sus copias, u obra, en contraste con sus imitaciones, traducciones y demás:
  • La libro estas tradukita el la angla originalo. /El libro está traducido del original inglés.
  • Li tradukis la verkon el la originala lingvo. /Él tradujo la obra de la lengua original.
  • Ŝi havas originalan stilon. /Ella tiene un estilo original.
  • Tiu ĉi libro estas originale verkita de L.L.Zamenhof. /Este libro es una obra original de L. L. Zamenhof.
  • Ŝiaj originalaĵoj (originalaj, strangetaj agoj) nin jam ne mirigas. /Sus originalidades (acciones originales, extrañas) ya no nos admiran.
  • Mi ne certas pri originaleco de ĉi tiu pentraĵo. /No estoy cierto respecto a la originalidad de esta pintura.
  • Infanoj de lernejo ne ŝatis la originalulon. /A los niños de la escuela no les gustó el original.

No hay comentarios.: