martes, 14 de febrero de 2012

NUDA (Desnudo)

1. Surhavanta nenian veston: / Con ningún vestuario encima:
 • Oni duŝas sin nudaj. / Uno se baña desnudo.
 • Estis vintro, sed la knabino staris kun nuda kapo. / Era invierno, pero la muchacha estaba con la cabeza desnuda.
 • Ŝi nudigis la brakojn. / Ella se desnudó los brazos.
 • Apud la maro estis multaj nuduloj. / Junto al mar habían muchos nudistas.
 • Ĉarmaj duonnudaj infanoj kuradis apud la rivero. / Encantadores niños semidesnudos corrían junto al río.
2. Ne, aŭ ne plu havanta la kutimajn ŝirmojn, komfortaĵojn de la vivo (mantelo, mono, havaĵoj, amikoj kaj aliaj): / No, o ya no se tienen  más los resguardos acostumbrados, comodidades de la vida (manto, dinero, posesiones, amigos y otros).
 •  Li lerte manovras la kartojn: li faris min tute nuda! /Él maniobra hábilmente las cartas: ¡me dejó totalmente desnudo!
 • Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas. / Quien sale a robar, a menudo regresa desnudo.
3. Ne havanta la ordinarajn kovrojn aŭ garnojn (io konkreta): / Que no tiene las ordinarias cubiertas o guarniciones (algo con-creto):
 • Tion oni povas vidi per la nuda okulo. / Eso se puede ver a ojo desnudo.
 • La arboj nudiĝas, ĉar jam venis aŭtuno. / Los árboles se desnudan porque ya llegó el otoño.
4. Ne akompanata de ia retoriko, klarigo, pruvo kaj simile (io abstrakta): / No acompañado de la retórica, aclaración, prueba o similar (algo abstracto):
 • Jen la nudaj faktoj. / He aquí los hechos desnudos.
 • Diri al iu nudan veron. / Decir a alguien la verdad desnuda.
 • Mi admiras la nudecon de via stilo. / Me admira la desnudez de su estilo.

No hay comentarios.: