martes, 14 de febrero de 2012

NESTO (Nido)

1. Korbeto aŭ konstruaĵeto farata de la birdoj, de malgrandaj bestoj, de kelkaj insektoj kaj fiŝoj por demeti siajn ovojn kaj kovi la idojn: /Pequeño cesto, o pequeña construcción hecha por los pájaros, por animales pequeños, por algunos insectos, por peces, para poner sus huevos y empollar las crías:
  • Multajn nestojn de cikonioj malbonigis konstanta pluvego. /Muchos nidos de cigüeñas se arruinan por los constantes aguaceros.
  • Al ĉiu besto plaĉas ĝia nesto. /A todo animal le complace su nido.
  • Printempe la birdoj nestas por poste meti ovojn. /En primavera los pájaros hacen nidos para después poner sus huevos.
  • Hirundo eknestis sub nia tegmento. /Una golondrina comenzó a anidar bajo nuestro tejado.
  • Ni trovis kelkajn ternestojn en la arbaro, kio montras, ke tie loĝas bestoj. /Encontramos algunos nidos en la tierra, en el bosque, eso muestra que allí viven animales.
2. Loko, rigardata kiel: /Lugar, mirado como:
a) kovejo de malbonfaraj estaĵoj: /Guarida de seres dañinos:
  •  Tio certe ne estas nesto de rabistoj! /¡Ciertamente eso no es un nido de asaltantes!
b) hejmo, propra loĝejo: /casa, domicilio propio:
  • La edzo aranĝis varman kaj oportunan neston por mi. /El marido me arregló un nido cálido y oportuno.
  • Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo. /También a nuestro nido vendrá alguna vez la fiesta.
  • Lia loĝejo estis kiel malvarma kaj malbela nestaĉo. /Su domicilio era como un niducho frío y feo.
  • Floroj nestiĝas en la fendoj de iliaj radikoj. /Las flores anidan en las hendiduras de sus raíces.

No hay comentarios.: