martes, 17 de abril de 2012

SOCIO (La sociedad)

1. Reto de dependecoj kaj reciprokaj kondiĉoj inter homoj, loĝantaj sur iu teritorio kaj iliaj interrilatoj produktivaj, familiaj, naciaj, ritaj kaj aliaj: /Red de dependencias y condiciones recíprocas entre las personas que viven en un territorio, y sus inter relaciones productivas, familiares, nacionales, rituales y otras:
  • Ĉia socio postulas leĝojn. /Cada sociedad exige leyes.
  • Homo estas socia estaĵo. /El hombre es un ser social.
  • Ĉiuj socianoj devas havi egalajn rajtojn. /Todos los ciudadanos deben tener derechos iguales.
  • Tiutempe mi multe interesiĝis pri sociologio. /En ese tiempo me interesé mucho por la sociología.
  • Ni faras sociologian analizon. /Nosotros hacemos un análisis sociológico.
2. Kuniĝo de samspecaj bestoj, vivantaj sur la sama difinita teritorio kaj havantaj inter si regulajn rilatojn: /Unión de animales de la misma especie, que viven en el mismo territorio definido, y que tienen entre sí relaciones regulares:
  • La plej malnovaj socioj sur la tero estas tiuj de abeloj, formikoj kaj simile. /Las sociedades más antiguas sobre la tierra son las de abejas, hormigas y similares.

No hay comentarios.: