sábado, 31 de marzo de 2012

PAŜTI (Apacentar)

1. Konduki brutojn sur kampo, por ke ili mangu herbon: /Conducir las reses al campo, para que se alimenten de hierba:
  • Kie li paŝtas la bovinojn? /¿Dónde él apacenta al ganado?
  • Tiuj ŝafoj estas lia paŝtataro. /Esos corderos son su rebaño.
  • Sur tiuj kampoj paŝtiĝas (=paŝtas sin) grandaj brutaroj. /En aquellos campos se apacenta ganado grande.
  • Li volas fariĝi ŝaf-paŝtisto. /Él quiere hacerse pastor de corderos.
  • Tiu paŝtejo jam ne plu taŭgas por paŝti tie bestojn. /Ese pastizal ya no es más apto para apacentar animales allí.
2. Prizorgi kaj gvidi: /Cuidar y guiar:
  • Li paŝtas la popolon jam multajn jarojn. /Él apacenta al pueblo ya muchos años.
  • Ĝoju, paŝtanto kaj paŝtatoj! /¡Alégrense, los que pastan y los pastados!
  • Necesas mortigi la paŝtiston kaj la ŝafoj diskuros mem. /Se necesita matar al pastor, y los corderos se dispersarán ellos mismos.

No hay comentarios.: