martes, 27 de marzo de 2012

REZERVI (Reservar, conservar)

1. Apartigi kaj konservi por alia tempo, por alia uzo: /Apartar y  conservar, para otro tiempo, para otro uso:
  • Mi rezervis monon por eksterordinaraj okazoj. /Reservé dinero para acontecimientos extraordinarios:
  • Al Dio servu, diablon rezervu. /Sirve a Dios, reserva el diablo.
  • Rezervoj de mono bedaŭrinde jam elĉerpiĝis. /Las reservas de dinero ya se sacaron.
2. Antaŭdifini al iu la posedon aŭ ĝuon de io per formala deklaro aŭ registro: /Definir antes a alguien la posesión o disfrute de algo, mediante una declaración formal o un registro:
  • Ĉu vi jam rezervis la ĉambron ĉe la hotelo? /¿Reservaste ya la habitación en el hotel?
  • Ĉiuj rajtoj de reprodukto estas rezervitaj. /Todos los derechos de reproducción están reservados.
  • Ni havas unu rezervan liton por eventualaj gastoj. /Tenemos una cama de reserva para invitados eventuales.
  • Kiu zorgis pri la rezervado de sidlokoj en la buso? /¿Quién se preocupó de la reserva de asientos en el bus?
  • Oni ne rajtas ĉasi bestojn en la rezervejo. /No se permite cazar animales en la reserva.
3. Provizore ne tuŝi, lasante por ia posta pridiskuto: /No tocar provisoriamente, dejando para alguna discusión posterior:
  • Ni rezervis kelkajn priparolindajn punktojn de la projekto.  /Reservamos algunos puntos del proyecto dignos de conversar.

No hay comentarios.: