domingo, 25 de marzo de 2012

ROMPI (Romper)

1. Disigi subite en du aŭ plurajn pecojn alie, ol per tranĉo: /Separar súbitamente en dos o varios pedazos, de otra manera que por corte:
 • Mi rompis ĉokoladon kaj disdonis al la infanoj. /Rompí un chocolate y repartí a los niños.
 • Kiu rompis, tiu pagu. /Quien rompe, paga.
 • Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas. /Todos los vientos atacan a un barco roto.
 • Vitro estas rompebla. /El vidrio es quebradizo.
 • Ĉi tiu taso estas rompiĝema (facilrompa). /Esta tasa se rompe fácilmente.
 • Se la arbo falis, ĉiu branĉon derompas. /Si el árbol cae, toda rama se rompe.
 • Ŝtelistoj enrompis la pordon. /Los ladrones destrozaron la puerta.
2. Perforte kaj subite deloki: /Por la fuerza y súbitamente sacar de su lugar:
 • Esperanto rompas la murojn inter la popoloj. /Esperanto rompe los muros entre los pueblos.
 • Kie maldike, tie rompiĝas. /Donde es más delgado, allí se rompe.
3. Meti en tian staton, ke ĝi ne plu povas taŭge funkcii: / Poner en esa clase de estado en que ya no se podrá funcionar apropiadamente:
 • Mi longe rompis al mi la kapon, sed mi neniel sukcesis tion kompreni. /Me rompí malamente la cabeza, pero de ningún modo he tenido éxito en comprender eso.
4. Fari, ke io ne plu havu efikon: /Hacer que algo ya no tenga más eficacia:
 • Vi rompis vian promeson, pro tio mi ne plu fidas vin. /Rompiste tu promesa, por eso ya no confiaré más en ti.
 • Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo. /Para el dinero rezo pastoral, para el dinero romper la ley.
 • Miaj bonaj intencoj disrompiĝis kontraŭ tia senkonfido. /Mis buenas intenciones se rompieron contra esa infidencia.
5. Ĉesigi la kontinuecon de io:/Detener la continuación de algo:
 • Ŝia voĉo rompis la silenton. /Su voz rompió el silencio.
 • Ne interrompu mian parolon! /¡No interrumpas mi habla!
 • Li paroladis seninterrompe dum kelkaj horoj. /Él hablaba ininterrumpidamente durante varias horas.
6. Forigi per superforto, venke cedigi: /Alejar por super fuerza, hacer ceder victoriosamente:
 • Li rompis la rekordon. /Él rompió el record.
7. Ĉesigi la rilatojn kun iu: /Hacer alto a las relaciones con alguien:
 • Li rompis kun sia amatino. /Él rompió con su amante.

No hay comentarios.: