domingo, 25 de marzo de 2012

RISKI (Arriesgar, exponer)

1. Elmeti ion al necerto aŭ danĝero: /Presentar algo a lo incierto o al peligro:
  • Mi ne volas riski mian vivon. /No quiero arriesgar mi vida
  • Kiu ne riskas, tiu ne havas. /Quien no arriesga, no tiene.
  • Dubo gardas kontraŭ risko. /La duda protege contra el riesgo.
  • Ne estas senriske naĝi en ĉi tiu lago. /No es seguro nadar en este lago.
2. Elmeti sin al la ebleco de bedaŭrinda okazaĵo: /Exponerse a la posibilidad de un suceso lamentable:
  • Vi riskas perdi mian konfidon. /Arriesgas perder mi confianza.
  • Vi estas (tro)riskema viro! /¡Eres un hombre muy arriesgado!
3. Kuraĝi fari ion malgraŭ la ebleco de malsukceso aŭ malbona konsekvenco: /Atreverse a hacer algo a pesar de la posibilidad de un fracaso o una mala consecuencia:
  • Mi ne volas riski preni sur min tiun taskon. /No quiero arriesgarme a tomar esa tarea.
  • La risko estas tro granda. /El riesgo es demasiado grande.
  • Ĉu vi volas partopreni en tiu riska eksperimento? /¿Quieres participar en ese experimento arriesgado?

No hay comentarios.: