jueves, 22 de marzo de 2012

PARADI (Desfilar, formar, pavonearse, ostentar)

1. Laŭvice kaj ceremonie marŝi en revuo: /Por turno y ceremoniosamente marchar en una revista:
  • La soldatoj paradis antaŭ la reĝino. /Los soldados desfilaron ante la reina.
  • Oni faris grandan paradon por lia enterigo. /Se hizo un gran desfile por su entierro.
  • Multaj homoj kolektiĝis por ekvidi paradan iron. /Muchas personas se reunieron para ver la ida del desfile.
2. Fiere kaj afekte elmontradi siajn elegantaĵojn: /Orgullosa y afectadamente mostrar sus prendas elegantes:
  • Ŝi paradis per siaj laŭmodaj vestoj. /Ella desfiló con sus vestidos a la moda.
  • Li havas dentojn ne por parado. /Él tiene dientes no para ostentación.
  • Ili ĉiuj estis vestitaj parade kaj mi eksentis, ke mi ne devas tie esti. /Todos ellos estaban vestidos de parada y yo sentí que no debía estar allí.

No hay comentarios.: