domingo, 18 de marzo de 2012

PERDI (Perder)

Nevole seniĝi je posedaĵo, kaj pli precize: /Quedarse involuntariamente sin una posesión, y más precisamente:
1. Akcidente ĉesi posedi havaĵon: /Dejar de tener una posesión por accidente:
 • Mi perdis mian ŝlosilon. /Perdí mi llave.
 • Perdinta la kapon pri haroj ne ploras. /Habiendo perdido la cabeza, no llora por los cabellos.
 • Kiel akirite, tiel perdite. /Como se adquiere, así se pierde.
 • Kiu multe profitas, ankaŭ perdon ne evitas. /Quien mucho profita, tampoco la pérdida evita.
 • Li disperdis sian havon per diboĉa vivado. /Él disipó su haber por una vida disoluta.
 • Kiu fremdan avidas, propran forperdas. /Quien lo extranjero codicia, lo propio pierde lejos.
2. Akcidente ĉesi posedi ian bonon, avantaĝon: /Dejar accidentalmente de poseer un bien, una ventaja:
 • Kiu akceptas donacon, perdas la pacon. /Quien acepta un obsequio, pierde la paz.
 • Perdiĝas per pruntedono amiko kaj mono. /Se pierde mediante un préstamo amigo y dinero.
3. Ne gajni ion, kion oni povus ekposedi: /No ganar algo que se podría haber poseído:
 • Vi ne multon perdis per via foresto - la aranĝo tute ne estis interesa. /No perdiste mucho con tu ausencia – el arreglo no era en absoluto interesante.
 • Prokrastita ne estas perdita. /Lo postergado no está perdido.
4. Vante uzi: /Usar vanidosamente:
 • Mi nur perdis la tempon atendante ilin. /Sólo perdí el tiempo esperándolos.
 • Imiti grandsinjoron, perdi baldaŭ la oron.Vi perdigas mian tempon per viaj stultaj paroloj! /Imitar a un gran señor, perder pronto el oro. ¡Me haces perder el tiempo con tus tontas palabras!
5. Ellasi akcidente; ne plu teni, vidi, senti iun, ion malaperanta: /Dejar salir accidentalmente; no tener, no ver, no sentir más a alguien o algo desaparecido:
 • Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon. / Mejor es volver que perder el camino.
 • Post perdiĝo en la arbaro mi ne plu iras sola en la arbaron. /Después de mi pérdida en el bosque, no iré más solo al bosque.

No hay comentarios.: