domingo, 18 de marzo de 2012

PERPLEKSA (Perplejo)

Ŝanceliĝa pro senkonsileco, hezitanta inter pluraj kontraŭaj decidoj: /Que se tambalea por desamparo, dudando entre varias decisiones contrarias:
  • Ŝi ŝajnas perpleksa kaj ne scias, kion fari. /Ella parece perpleja y no sabe qué hacer.
  • Anglaj vortoj skribiĝas kaj elparoliĝas malsame - tio al multaj kaŭzas perplekson. /Las palabras inglesas se escriben y se pronuncian de manera diferente – eso a muchos causa perplejidad.
  • Lia demando pri mia persona vivo min perpleksigis. /Su pregunta sobre mi vida personal me dejó perplejo.
  • Mi sukcesis venki mian perpleksecon. /Tuve éxito en vencer mi perplejidad.

No hay comentarios.: