jueves, 9 de febrero de 2012

MATURA (Maduro, vencido)

1. Plene kreskinta kaj (se paroli pri manĝeblaj plantoj) taŭga por konsumado: / Plenamente crecida (hablando de plantas comestibles) y apta para el consumo:
 • La beroj jam estas maturaj. / Las bayas ya están maduras.
 • Hodiaŭ ni jam manĝis frumaturajn fruktojn. / Hoy ya comimos frutas tempranamente maduras.
 • Oni ofte maturigas fruktojn kaj legomojn per varmigado. / A menudo se hacen madurar las frutas y legumbres por calor.
 • Konsumi sian grenon antaŭ ĝia maturiĝo. / Consumir su grano antes de su madurez.
2. Atinginta sian plenan kreskadon; havanta plene evoluintajn fortojn de la korpo kaj de la menso: / Que ha alcanzado su pleno crecimiento, que tiene plenamente evolucionadas sus fuerzas del cuerpo y de la mente:
 • Mi jam ne estas infano, mi estas matura homo! / Ya no soy un niño, soy un hombre maduro.
 • Aĝo tro matura ne estas plezura. / La edad demasiado madura no es placentera.
 • Lernantoj jam ricevis atestojn de matureco. / Los alumnos ya recibieron sus atestiguaciones de madurez.
 • Ŝia talento plene maturiĝis. / Su (de ella) talento maduró plenamente.
 • Mi pensis, ke vi jam estas maturuloj, sed mi vidas, ke vi ĝis nun agas kiel infanoj! /¡Pensé que ustedes ya eran madu-ros, pero veo que hasta ahora actúan como niños!
3. Plene esplorita, provita: / Plenamente examinado, probado:
 • Ni multe laboris pri ĉi tiu projekto do verŝajne ĝi jam estas matura. / Trabajamos mucho en este proyecto, por lo tanto, probablemente ya está maduro.
 • Mia decido estas mature pripensita. / Mi decisión está meditada con madurez.
 • Tio estas nematura demando. / Esa es una pregunta inmadura.
 4. Atinginta la daton, kiam oni devas ĝin pagi (se paroli pri bilo, kupono kaj simile): / Llegada la fecha, cuando uno debe pagarlo (hablando de pagaré, cupón, etc.):
 • La kupono jam estas matura, do mi ŝatus ricevi mian monon. / El cupón ya está vencido, por lo tanto me gustaría recibir mi dinero.
 • La bilo maturiĝis hieraŭ. / El pagaré venció ayer.

No hay comentarios.: