martes, 7 de febrero de 2012

MISTERO (Misterio)

Fakto, afero kaŝita aŭ neklarigebla: /Hecho, asunto oculto o no aclarable:
  • Lia morto ĝis nun restis mistero. /Su muerte hasta ahora quedó en el misterio.
  • Iu mistera forto venigis min ĉi tien. /Una misteriosa fuerza me hizo venir hasta aquí.
  • Ŝi ĉiam kondutas tre mistere. /Ella siempre se comporta muy misteriosamente.
  • Mi vidas neniun misteraĵon en tiu ĉi kontrakto. /No veo ningún misterio en este contrato.

No hay comentarios.: