jueves, 9 de febrero de 2012

MEZURI (Medir, tomar la medida)

Taksi kaj difini la grandecon de io, komparante ĝin kun unu samspeca grando, elektita kiel unuo: /  Apreciar y definir el tamaño de algo, comparándolo con una magnitud de igual especie, elegida como unidad:
 • Ni mezuris la longon kaj la larĝon de la ĉambro. / Nosotros medimos el largo y el ancho de la habitación.
 • Dek fojojn mezuru, unu fojon detranĉu. / Mide diez veces, cercena una vez.
 • Por ĉiu plezuro devas esti mezuro. / Para todo placer debe haber medida.
 • La nombro de esperantistoj ne estas mezurebla. / El número de esperantistas no se puede medir.
 • Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo. / No siempre se mide la sensatez por la edad.
 • Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo. / Cada uno mide a otros según su vara de medir.
 • La tajloro almezuris la robon al mi. /  El sastre me tomó las medidas para la bata.
 • La ŝuoj estis por mi laŭmezuraj. / Los zapatos eran a la medida para mí.
 • Antaŭ ni aperis nemezurebla, belega maro. / Ante nosotros apareció el mar inconmensurable, bellísimo.
 • Tiam li komencis senmezure drinki. / Entonces él comenzó a beber desmedidamente.
 • Amo supermezura ne estas plezura. / El amor por encima de toda medida no es placentero.
 • Mi invitis la termezuriston por ke li termezuru mian herbejon. / Invité al geomensor para que mida mi terreno de hierba.

No hay comentarios.: