domingo, 5 de febrero de 2012

MODO (Moda, manera de vestirse)

Nedaŭra, kaprica kutimo, moro aŭ maniero, koncernanta precipe vestadon: /Costumbre caprichosa breve, uso o manera, principalmente concerniente al vestuario:
  • Ĉu tiaj jupoj nun estas en modo? /¿Esas faldas están ahora de moda?
  • Estas nun modo interesiĝi pri sporto. /Ahora es moda interesarse por el deporte.
  • Mi ŝatas legi modajn gazetojn. /Me gusta leer revistas de moda.
  • Ho, tie estas tiom da modaĵoj! /¡Oh, allí hay tantas cosas de moda!
  • Mi ne plu portos ĉi tiujn ŝuojn, ĉar ili estas eksmodaj. /Ya no me pondré más estos zapatos, porque dejaron de estar de moda.
  • Ĉu tiaj vestoj ankoraŭ ne eksmodiĝis? /¿Esos vestidos todavía no están pasados de moda?
  • Ŝi ĉiam estas vestita laŭmode. /Ella siempre está vestida a la moda.

No hay comentarios.: