domingo, 20 de noviembre de 2011

AGNOSKI * REKONI (Reconocer, confesar)

Deklari oficiale rajtigita: / Declarar oficialmente con derecho:

· Oni agnoskis miajn rajtojn je la heredaĵo. / Se reconocieron mis derechos a la herencia.

· Min interesas, ĉu Esperanto estos iam oficiale agnoskita de ĉiuj registaroj. / Me interesa si Esperanto alguna vez será oficialmente reconocido por todos los gobiernos.

· Ili silente malagnoskis la rezultojn de la voĉdonado. / Ellos silenciosamente desconocieron los resultados de la votación.

No hay comentarios.: