martes, 22 de noviembre de 2011

AKUZI * Kulpigi (Acusar, achacar, imputar)

Kulpigi iun pri io: / Culpar a alguien de algo:

· Oni akuzis ilin pri terorismo. / A ellos se les acusó de terrorismo.

· Li estis akuzita pri mortigo de sia edzino. / Él fue acusado de matar a su esposa.

· Ne ĉiu akuzito estas kulpa. / No todo acusado es culpable.

· La akuz(aĵ)o estis, ke ŝi ŝtelis la juvelon. / La acusación fue que ella robó la joya.

· La akuzanto bone argumentis dum akuzado. / El acusador argumentó bien durante la acusación.

· Mi estas certa, ke oni misakuzis lin. / Estoy cierto que se le acusó erróneamente.

· Li faris publikan sinakuzon. / Él hizo una autoacusación pública.

No hay comentarios.: