viernes, 25 de noviembre de 2011

ARANĜI (Ajustar, arreglar, organizar)

1. Meti laŭ ĝusta ordo, en taŭgan pozicion: /Poner en un orden justo, en posición apropiada:

· Aranĝu la liton. /Arregla la cama.

· Mi aranĝis min komforte. /Me organicé cómodamente.

· Ni aliaranĝu la ĉambron, ĉar tia aranĝo ne plaĉas al mi. /Organicemos de otra manera la habitación, ese arreglo no me gusta.

· Vidu, kiel vi aspektas? Viaj vestoj estas malaranĝitaj! /Mira, ¿qué pareces? Esas ropas están desordenadas

· Via hararanĝo estas tre bela. /Tu peinado está muy bonito.

· Moroj kaj vivaranĝoj estas tute aliaj en tiu lando. /Las costumbres y maneras de vivir son totalmente diferentes en ese país.

2. Prizorgi kaj kunmeti la detalojn de afero, por ke ĝi povu okazi kaj bone stati: /Atender y componer los detalles de un asunto, para que pueda ocurrir y estar bien.

· UEA aranĝas Universalan Kongreson. /La UEA organiza un Congreso Universal.

· Kiu kaĉon aranĝas, tiu ĝin manĝas. /Quien prepara puré, eso come.

· Aranĝite, ordigite. /Ajustadamente, ordenadamente.

· Tro kara aranĝo por malkara tagmanĝo. /Preparación demasiado cara para un almuerzo barato.

· Mi jam trovis kelkajn aranĝemajn helpantojn. /Ya encontré algunos ayudantes ordenados.

· La cirkonstancoj aranĝiĝis feliĉe. /Las circunstancias se organizaron felizmente.

No hay comentarios.: