martes, 22 de noviembre de 2011

AKRA (Agudo, afilado, acre)

1. Tia, ke ĝia rando estas tranĉa aŭ ĝia pinto pika: / Aquello cuyo borde es cortante o su punta pincha:

· La dentoj de la ŝarko estas akraj. / Los dientes del tiburón son agudos.

· Malgranda birdeto, sed akra ungeto. / Pequeño pajarito, pero uñitas afiladas.

· Tranĉilojn oni povas akrigi per akrigilo. / Se puede afilar los cuchillos con un afilador.

· La akraĵo de la tranĉilo jam estas malakra. / El filo del cuchillo ya está romo.

2. Vive kaj penetre ekscitanta la sensojn: / Lo que excita los sentidos viva y penetrantemente:

· La viando estis akra pro pipro. / La carne estaba picante por la pimienta.

· Nia apetito akriĝos dum la manĝado. / Nuestro apetito se agudizará durante la comida.

3. Malagrable kaj ofende impresanta la sentojn: / Lo que desagradabe y ofensivamente impresiona los sentimientos:

· Tiuj akraj mokoj tre dolorigis min. / Esas hirientes burlas me dolieron mucho.

· Neniu min defendis, kiam li min akre atakis. / Nadie me defendió cuando él me atacó acremente.

4. Kapabla percepti tre etajn, malfacile distingeblajn detalojn (se paroli pri sensoj aŭ pri intelekto): / Capaz de percibir detalles pequeños, difíciles de distinguir (si se habla de los sentidos o del intelecto):

· Gasto havas akrajn okulojn. / El huésped tiene ojos agudos.

· Sperto saĝon akrigas. / La experiencia agudiza el saber.

· Maljuneco malakrigas la vidadon. / La vejez hace roma la vida.

No hay comentarios.: