viernes, 25 de noviembre de 2011

AMPLEKSO (Extensión, tamaño)

1. La grado de volumena grandeco, konsiderata rilate al tio, kion ĝi enhavas: / El grado del tamaño en volumen, considerado en relación a lo que contiene:
· Babilono estas konata laŭ sia amplekso kaj arkitekturo. / Babilonia es conocida por su amplitud y arquitectura.
· PIV (Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto) estas ampleksa vortaro. / PIV (Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto) es un diccionario de gran extensión.
· Ankoraŭ kelkaj kursoj ampleksigis la kursejon de lernu!. / Todavía algunos cursos ampliaron los cursos de Lernu!
2. Grado de metafora vasteco, en rilato kun la entenataj detaloj aŭ cirkonstancoj: / Grado de vastedad metafórica, en relación con los detalles y circunstancias contenidas.
· Ni ankoraŭ ne scias la amplekson de katastrofo. / Todavía no sabemos la amplitud de la catástrofe.
· Mi konas vin tiel longan tempon, kian povas ampleksi mia memoro. / Te conozco de tan largo tiempo como puedo extender mi memoria.
· La perspektivoj de la Konferenco ampleksiĝis. / Las perspectivas de la conferencia se ampliaron.

No hay comentarios.: