viernes, 25 de noviembre de 2011

ALTERNI (Alternar)

1. Sin sekvi laŭvice, kun pli-malpli da reguleco: / Seguirse por turno, con cierta regularidad:

· Kvar sezonoj de printempo, somero, aŭtuno kaj vintro alternas orde. / Las cuatro estaciones de primavera, verano, otoño e invierno se alternan ordenadamente.

2. Esti laŭvice pozitiva kaj negativa: / Por turno ser positivo y negativo:

· Alternanta elektra fluo. / Flujo eléctrico alternante

· Ĉiujare ĉe alterno de vintro kaj pintempo nin atakas inundoj. / Todos los años en la alternancia de invierno y primavera nos atacan las inundaciones.

· Ili konis la ĉielon pere de alternado de la kvar sezonoj kaj irado de la steloj. / Ellos conocieron el cielo mediante la alternancia de las cuatro estaciones y el recorrido de las estrellas.

· Ili speciale alternigis la virojn kaj virinojn ĉirkaŭ la tablo. / Ellos alternaron especialmente a hombres y mujeres alrededor de la mesa.

· Alternatoro estas maŝino, kiu produktas alternan elektran fluon. / Un alternador es una máquina que produce un flujo eléctrico alterno.

No hay comentarios.: