viernes, 2 de marzo de 2012

ASIDUA (Asiduo)

Regule vizitanta la lokon de sia ofico, tasko, devoligoj ks: /Quien visita regularmente el lugar de su empleo, tarea, ligas obligatorias, etc.:

· Ŝi estas asidua al la kontoro. /Ella es asidua de la oficina.

· Li ricevas bonajn poentojn ne pro sia inteligenteco, sed pro la asidueco. /Él recibe buenos puntos no por su inteligencia, sino por la asiduidad.

· Karaj, via instruistino telefonis al mi kaj diris, ke vi estas malasiduaj al la lernejo. /Queridos, vuestra instructora me telefoneó y dijo que ustedes no son asiduos a la escuela.

· La estro jam rimarkis ilian malasiduecon. /El jefe ya notó la mala asiduidad de ellos.

No hay comentarios.: