viernes, 2 de marzo de 2012

PREZENTI (Presentar, representar)

1. Meti ion antaŭ iu, por ke tiu ĝin prenu, vidu aŭ juĝu: / Poner algo delante de alguien para que lo tome, vea o juzgue:
 • Mi jam prezentis al vi mian proponon, nun vi devas decidi, kion fari. /Ya te presenté mi propuesta, ahora tu debes decidir qué hacer.
 • Kion koro sentas, lango prezentas. /La lengua presenta lo que el corazón siente.
 • Tio estas misprezento de la faktoj. /Eso es una presentación inexacta de los hechos.
2. Konduki iun antaŭ aliaj personoj kaj konigi tiun al ili: /Conducir a alguien delante de otras personas para que las conozca:
 • Cent jarojn silentis kaj subite sin prezentis. / Estuvieron en silencio cien años y de improviso se presentaron.
3. Starigi antaŭ ies imago la bildon de iu aŭ io: /Erigir ante la imaginación de alguien la imagen de alguien o algo:
 • Mi tute ne povis prezenti al mi, kiel tio okazis. /No pude en absoluto imaginarme cómo ocurrió eso.
4. Meti antaŭ ies okuloj imitaĵon de io, faritan per parolo, pentrado aŭ alia arto: /Poner ante los ojos de alguien una imitación de algo, hecha por palabra, pintura u otra arte:
 • Bonvolu klarigi, kion prezentas tiu ĉi bildo. /Por favor, aclara lo que representa esta imagen.
 • Mi longe rigardis la prezenton de batalo en la pentraĵo. /Observé durante mucho tiempo la presentación de una batalla en la pintura.
 • Belega vido prezentiĝis en la momento de la sunsubiro! /Se presentó una bellísima vista en el momento del amanecer.
5. Ludi antaŭ publiko teatraĵon aŭ filmon: /Representar ante el público una obra de teatro o una película:
 • Mi prezentis la dramon. /Yo representé el drama.
 • Ĉi tiu spektaklo ĝis nun neniam estis prezentita. /Nunca se había presentado hasta ahora este espectáculo.
 • Ĉu vi venos al la filmoprezentado? /¿Vendrás a la función de cine?
6. Sin montri al ies menso sub unu el siaj aspektoj: /Mostrarse a la mente de alguien bajo uno de sus aspectos:
 • La afero prezentas grandan profiton./El asunto presenta una gran ganancia.
7. Montri la karakterizajn trajtojn de io; konsistigi: /Mostrar la cualidad característica de algo; hacer consistir:
 • Vesto homon prezentas. /El vestuario representa al hombre.

No hay comentarios.: