martes, 3 de abril de 2012

RARA * MALOFTA * MULTVALORA (Valioso, precioso, raro)

1. Malofta, maldensa: /Infrecuente, fluido:
  • Evidentiĝis, ke lia malsano estas tre rara kaj nekuracebla. /Se hizo evidente que su enfermedad es muy rara e incurable:
  • Ĝi estas rare uzata. /Ello se usa raramente.
  • Oni intencas rarigi ĉi tiun belegan arbaron. /Se intenta rarificar este bellísimo bosque.
2. Altvalora pro sia malofteco: /De alto valor por su escasez:
  • Ĉiuj raraj plantoj kaj bestoj estas gardataj de la ŝtato. /Todas las plantas y animales raros son protegidas por el estado.
  • Antaŭe tiaspeca literaturo estis raraĵo. /Anteriormente ese tipo de literatura era una rareza.

No hay comentarios.: