viernes, 6 de abril de 2012

SUGESTI (Sugerir)

1. Lerte venigi en ies penson ian ideon, pri kies origino tiu ne konscias, aŭ kies rezultojn tiu ne antaŭvidas: /Hacer venir hábilmente al pensamiento de alguien una idea, de cuyo origen no tiene conciencia, o cuyo resultado no prevee: 
  • Li sugestis al mi la respondon. /Él me sugirió la respuesta. 
  • Ĉu vi agis sub sugesto kaj influo de viaj geamikoj? /¿Actuaste bajo la sugestión e influencia de tus amigos? 
  • Tio estis sugesta demando (subinspiranta la deziratan respondon). /Esa fue una pregunta con sugerencia (que veladamente inspira la respuesta deseada). 
2. Proponi kiel hipotezon: /Proponer como hipótesis: 
  • Mi sugestas, ke vi iom ripozus. /Te sugiero que reposes un poco. 
3. Estigi en la menso, venigi bildon, ideon: /Instituir en la mente, hacer venir una imagen, una idea: 
  • Via pala vizaĝo sugestas malsanon. /Tu pálido rostro sugiere enfermedad.

No hay comentarios.: