sábado, 7 de abril de 2012

STUMBLI (Tropezar)

1. Irante preskaŭ fali pro malbona meto de la piedo sur la grundon, kaŭzita de obstaklo, glito ks.: /Al caminar, casi caer por poner mal el pie sobre el suelo, causado por un obstáculo, resbalón, etc.:
  • Li malfruis, ĉar ŝi stumblis sur stumpo kaj batis piedon. /Él se atrasó, porque tropezó con un tocón y se golpeó un pie.
  • Provu eviti la stumblojn sur la glacio. /Trata de evitar los tropiezos en el hielo. 
2. Senkonscie fari malgravajn erarojn: /Inconscientemente cometer errores irrelevantes:
  • Dum la ekzameno mi stumblis pri datoj. /En el examen, tropecé en los datos.
  • Ŝiaj klopodoj helpi estis stumblaj kaj nur ĝenis. /Sus esfuerzos por ayudar eran equivocados, y sólo molestaron.
  • La lingvaĵo de lia romano ŝajnis al mi iom stumbla. /El lenguaje de su novela me pareció algo equivocado.
  • La prezidento estis malkontenta pri la stumblado pri la preparoj por la elektoj. /El presidente estaba descontento por los tropiezos en los preparativos para las elecciones

No hay comentarios.: