martes, 31 de enero de 2012

KOLERI (Rabiar, estar colérico)

Senti fortan agitiĝon de la psiko, kaŭzata de ofendo aŭ nekontenteco, kaj tion eventuale montri vorte aŭ fare: /Sentir una fuerte agitación de psiquis, causada por una ofensa o un descontento, y eventualmente mostrar eso, de voz o de hecho:
  • Mi tre koleras kontraŭ vi, ĉar vi ne konservis miajn sekretojn! /¡Estoy muy enojado contigo, porque no conservaste mis secretos!
  • Kolero montras malsaĝulon. / Un insensato muestra cólera.
  • Virino kolera pli ol hundo danĝera. /La cólera de una mujer es más peligrosa que un perro.
  • Vi kolerigis nin per viaj faroj. /Nos hiciste rabiar con tus hechos.
  • La patro koleregas, ĉar vi ne obeis lin. /El padre está extremadamente colérico porque no le obedeciste.
  • Li estas tre (ek)kolerema kaj ekscitiĝas ĉe la plej malgranda bagatelo. /Él se pone colérico y se excita ante la más pequeña bagatela.
  • Patrino parolis per kolereta voĉo. /La madre habló con voz algo encolerizada.

No hay comentarios.: