martes, 31 de enero de 2012

KONFISKI (Confiscar)

1. Forpreni kaj alproprigi al la ŝtato per justica aŭ administra proceduro por puni iun: /Quitar y apropiar, mediante un procedi-miento judicial o administrativo para castigar a alguien:
  • Oni konfiskis kontrabandaĵon. /Se confiscaron contrabandos.
  • Oni ordonis konfiskon de posedaĵoj de elmigrintoj. /Se ordenó la confiscación de posesiones de emigrantes:
2. Forpreni de iu laŭ rajtigita aŭtoritato ion malpermesitan aŭ senrajte posedatan: /Quitar a alguien, conforme a una autoridad legal, algo prohibido o poseído ilegalmente:
  • Mi konfiskis tranĉilon de infano por ke li ne vundiĝu. /Confisqué un cuchillo a un niño,  para que no se hiera.
  • Ili perdis multe da mono pro la konfisko de nepermesataj lumdiskoj. /Ellos perdieron mucho dinero por la confiscación de discos compactos no permitidos.

No hay comentarios.: