martes, 31 de enero de 2012

KOMENTI (Comentar)

Eldiri sian opinion, siajn argumentojn pri iu eldiraĵo aŭ evento: /Decir su opinión, sus argumentos sobre alguien, un dicho o un evento:
  • La aktoro rifuzis komenti siajn rilatojn kun tiu virino. /El actor se rehusó a comentar sus relaciones con esa mujer.
  • Ĉirkaŭe zumis homoj, komentante la okazaĵon. /Las personas zumbaban alrededor, comentando el suceso.
  • Ĉiuj komentoj pri la paĝaro estas bonvenaj. /Todos los comentarios sobre las páginas son bienvenidos.
  • Komentoj en la kodo de la programo helpas al aliaj programistoj kompreni, kiel funkcias la programo. /Los comentarios en el código del programa ayudan a otros programadores a comprender cómo funciona el programa.
  • Tiu komentisto tre bone komentas sportajn eventojn. /Ese comentarista comenta muy bien los eventos deportivos.
  • Mi forkomentis tiun tekston, por ke uzantoj de la paĝaro ne vidu ĝin. /Comenté lejos ese texto para que  los usuarios de las páginas no lo vean.

No hay comentarios.: